İstanbul ‘müze şehir’ planı hazır

İstanbul’un tarihsel zenginliğinin merkezi “Tarihi Yarımada” müze şehir olma yolunda. Topkapı Surlarından Sarayburnu’na kadar uzanan yaklaşık 100 hektarlık bölgenin merkezi iş alanı ve kentsel yığılma merkezi olmaktan kurtarılarak kültür ve turizm ağırlıklı fonksiyonların kazandırılması amacıyla yeni bir koruma imar planı hazırlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı tarafından Prof. Gündüz Özdeş’e hazırlatılan 1/5000 ölçekli “Koruma İmar Planı” Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanarak İmar İskân Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve ilçe belediyelerine gönderildi.

Plana göre, tarihi yarımadadaki yığılma ve nüfus artışını önlemek için altyapı, donatım ve çevre düzenlemeleri ile bölge- deki imalathanelerin seyreltilmesi ve mevcut konut alanlarına sınırlamalar getirilerek bölgenin kültürel ve tarihi kimliğinin korunması amaçlanıyor.

Plan uygulamaya girdiğinde, Plan uygulamaya girdiğinde, tarihi yarımadada SİT alanı kapsamına giren bütün binalar çevreleriyle birlikte korunacak, yapı yüksekliği her yerde 6 kat ile sınırlandırılacak, her türlü temel kazısı için Koruma Kurulu’ndan izin alınması gerekecek. Ulaşım sistemini de değiştirecek planda, Beşiktaş-Samatya yolunun (BESA) uzantısı olarak Haliç’e yeni bir köprü yapılacak, Beyazıt ile Sultanahmet Meydani arası trafiğe kapatılarak yayalaştırılacak. Toplu taşıma özendirilerek tarihi yarımadaya araç girmesi azaltılacak. Taşıttan arındırılan bölgeler yaya bölgesi ya da yeşil alan olarak düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Mehmet Yıldız, tarihi yarımada ile ilgili koruma planı için geç kalındığını, bunun 30-40 yıl önce yapılması gerektiğini söyledi.

Bölgede planla ilgili olarak bazı uygulamaların başlatıldığını, Beyazıt Meydanı, Nuruosmaniye’nin yayalaştırılması, Kumkapı’nın bir bölümünün trafiğe kapatılmasının bu planın bir parçası olduğunu kaydeden Mehmet Yıldız, nazım planının uzun vadede gerçekleşebileceğini belirtti.

9 Aralık 1990 Sayfa 9

Gazeteci, yazar ve dijital yayıncı Remzi Gökdağ, Başka Şehirler, Sevgili İstanbul, Amerikan Medyası’nda 11 Eylül ve Park Otel Olayı kitaplarının yazarıdır.

1990 yazıları

Şile’yi SİT kararı kurtaracak

31 milyara ihale edilen Şile-İstanbul otoyolunun getireceği çarpık yapılaşmaya önlem Şile’nin İstanbul’a yakınlığı ve doğal güzelliğinin

Yalılar ‘kurtarıcı’ bekliyor

‘Yalını yıkma sat’ Saçaklarını rüzgârlara, temellerini dalgalara bırakmış, hatıralarıyla beraber tarihe gömüleceği günü bekleyen harap yalılar