Web Tasarım Sözleşmesi

1 – TARAFLAR

Bir tarafta REMGO DESIGN ile diğer taraftan ……………………………. (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu web tasarım ve buna bağlı internet yazılımlarının REMGO DESIGN tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazıları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden REMGO DESIGN sorumlu tutulamaz.

3.3 Veritabanlı (PHP) sistemlerde yazı ve resim girişleri (blog sayfaları) müşteri tarafından yapılacaktır.

3.4 MÜŞTERİ, REMGO DESIGN tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının REMGO DESIGN’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını, sitenin alt kısmında “REMGO DESIGN” ibaresinin yer alacağını kabul ve beyan eder.

3.5 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, REMGO DESIGN’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.6 MÜŞTERİ, web site şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Şifrelerin teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan REMGO DESIGN sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan REMGO DESIGN sorumlu tutulamaz.

3.8 MÜŞTERİ; tasarım onayı verilen ve kodlaması yapılan sitenin tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %25’i kadar fark ödeyeceğini kabul eder.

3.9 MÜŞTERİ; site yayına geçtikten sonra, güncellemeleri kendisi yapmakla yükümlüdür.

4 – REMGO DESIGN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 REMGO DESIGN, MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür.

4.2 REMGO DESIGN, MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3 REMGO DESIGN, MÜŞTERİ tarafından sonradan talep edilen ek hizmetler (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 Web sitesinin taslak yayımı 20 iş günü içinde yapılacaktır.

4.5 REMGO DESIGN, MÜŞTERİNİN (borç bakiyesi yoksa) talebi durumunda bütün yazılım ve dosyaları teslim edecektir.

4.6 REMGO DESIGN, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir.

4.7 REMGO DESIGN, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ’ye ait olduğunu kabul eder.

4.8 REMGO DESIGN, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi veya zarar görmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

5- ÖDEME KOŞULLARI ve BİÇİMİ

5.1 Hizmet bedelinin 1/3 ü iş başlangıcında MÜŞTERİ tarafından REMGO DESIGN’a ödenecektir. Peşinatı yatırılmamış sözleşmeler geçersizdir.

5.2 Tasarım ve uygulama sürecinde site test alanında kurulacaktır. Sitenin herkesin görebileceği, açık yayına geçmesi için MÜŞTERİ kalan 2/3’lük ödemeyi yapacaktır.

5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, REMGO DESIGN taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

6 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

6.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1 (bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme çerçevesinde belirlenen hizmetlerin devamı için, gerekli ücret sonraki yıllarda REMGO DESIGN tarafından MÜŞTERİ’ye faturalandırılacaktır.

6.2 Web Tasarım Hizmet bedeli …………. …………. YTL+KDV olarak belirlenmiştir.

6.3 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ……………. …………….’dir.

7 – RESMİ İLETİŞİM YÖNTEMİ

7.1 Yapılan işle ilgili iletişim taraflara ait aşağıdaki mail adreslerinden yapılacaktır.

MÜŞTERİ: ……………………………………………….

REMGO DESIGN: [email protected]

8 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8 (sekiz) maddeden ve 2 (iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme …./…./……. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Müşteri:

İmza:

Tarih:

REMGO DESIGN

İmza:

Tarih: